Darbības virzieni

Apbūves plāni

Starptautisks konkurss

Rīgas pasažieru osta jau tagad ir intensīvs un pilsētai ļoti būtisks transporta un cilvēku plūsmas mezgls, bet paredzams, ka šīs vietas nozīme Rīgas arhitektoniskajā un saimnieciskajā attīstībā tikai pieaugs. Ar to rēķinoties, 2012. gadā tika izsludināts starptautisks arhitektu konkurss teritorijas kompleksas attīstības apbūves metu izstrādei.

Konkursu organizēja Latvijas arhitektu savienība un ostas apsaimniekotājs “Rīgas Pasažieru termināls”, un tā dalībnieku uzdevums bija piedāvāt vīziju par to, kā būtu jāattīstās pasažieru ostai teritorijā, kas atrodas uz pussalas starp Daugavas labo krastu un Andrejostu.

Uzdevums bija izaicinošs, ņemot vērā attīstības plānā ietvertās platības, kas atrodas tiešā Vecrīgas tuvumā un UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā iekļautā Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā.

Pieteikumus dalībai konkursā iesniedza vairāk kā 40 pretendenti no dažādām Eiropas valstīm, bet tālāk tika izvirzīti 7 arhitektu biroji. Darbus vērtēja starptautiska žūrija, kuras sastāvā bija ne vien pasūtītāja pārstāvji, bet arī pazīstami nozares profesionāļi. Par uzvarētāju tika atzīts arhitekta Ulda Lukševica vadītā Latvijas arhitektu biroja “NRJA” projekts “RP 888”.

Projekta “RP 888” būtiska priekšrocība ir tajā paredzēto objektu iesaiste pilsēttelpā, inovatīvie tehniskie risinājumi, kā arī projekta pakāpeniskas  attīstības un uzlabojuma iespējas, kas ļaus tam saglabāt aktualitāti ilgākā laika periodā.

Projekts vairākos posmos

Kā arhitektu biroja “NRJA” izstrādātā projekta redzamākais elements plānots mūsdienīgs vertikālais akcents - deviņstāvīga viesnīca apbūvējamās pussalas galā. Viesnīcas būvniecība paredzēta kā pirmais posms ostas attīstības projektā. Viesnīcai būs stiklota fasāde ar viscaur tajā iestrādātām LED diodēm un, pilnvērtīgi izmantojot šīs vietas lielisko novietojumu pilsētvidē, arī jumta terases bārs.

Viesnīcā būs restorāni, dažāda izmēra konferenču telpas, SPA centrs un ērts savienojums ar pasažieru termināli. Tāpat paredzēta plaša viesu uzņemšanas zona. Jauno viesnīcu varēs sasniegt arī no jahtu piestātņu puses. Nenoliedzams ieguvums viesiem būs arī  lieliskais skats, kas pavērsies pa viesnīcas logiem – uz Daugavu, Vecrīgu, kā arī vēsturiskajām ēkām Daugavas pretējā krastā. Īpašā priekšrocība – tā atradīsies vien 10 minūšu gājiena attālumā līdz vecpilsētai, un no tās pilsētas centru būs iespējams sasniegt arī ar laivu.

Otrajā posmā paredzēta jauna un mūsdienīga pasažieru termināļa izbūve. Arī tas būs dizainisks un primāri uz pasažieru ērtībām vērsts, un atgādinās lidostas vai dzelzceļa termināli.

Nodrošinot ērtu un plašām vajadzībām atbilstošu vidi ostas viesiem, secīgs teritorijas attīstības posms būs komercplatību izbūve. Perspektīvā tam sekos jaunas jahtu ostas, kā arī biroju un dzīvokļu kompleksa attīstīšana, ietverot apbūvi Daugavas labajā krastā. Noslēdzošais projekta “RP 888” posms būs promenādes - tilta būvniecība. Pa šo promenādi ikvienam būs iespēja kājām no ostas nokļūt gan Vecrīgā, gan Andrejsalā.

Aicinām Rīgas pasažieru ostas attīstības plāna skices skatīt šeit.

Ielas pārcelšanas ieceres

Lai būtu iespējams īstenot Rīgas pasažieru ostas attīstības projektu saskaņā ar arhitektu biroja “NRJA” piedāvājumu, viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ir Eksporta ielas trases pārcelšana, atvirzot to no krastmalas. Tas arī novērstu apgrūtināto auto transporta izbraukšanu no ostas teritorijas uz pilsētu.

Pēc Rīgas domes pasūtījuma izstrādātais un teritorijas attīstības detālplānojumam atbilstošais Eksporta ielas rekonstrukcijas projekts jau vairākus gadus ir gatavs, taču tā īstenošana kavējas.

Videi draudzīga osta

Plānojot Rīgas pasažieru ostas attīstību, tiek ņemti vērā starptautiskie tiesību akti un tajos noteiktie pienākumi. Saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO jeb International Maritime Organization) lēmumu, 2016. gadā tika pieņemti svarīgi grozījumi MARPOL konvencijā. Viens no tiem – no 2021. gada 1. jūnija tiks noteikti neattīrītu notekūdeņu novadīšanas ierobežojumi no pasažieru kuģiem, un šie ierobežojumi attieksies arī uz Baltijas jūru. Tas nozīmē, ka Rīgas pasažieru ostai būs jānodrošina šādu notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūra. Pie tā tiek strādāts jau šobrīd, lai brīdī, kad konvencijā noteiktais stāsies spēkā, Rīgas osta darbotos pilnībā atbilstoši prasībām.

Tāpat ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam līdzfinansējumu tiek īstenots “GreenCruisePort” projekts. Tā ietvaros ostu pārvaldes no Baltijas jūras un Ziemeļjūras reģioniem strādā kopā ar citiem galvenajiem kruīza nozares dalībniekiem, lai Baltijas jūras reģionu padarītu par inovatīvāku, ilgtspējīgāku un labāk savienotu, sekmējot kruīzu tūrisma attīstību. Projekts veicina investīciju piesaiti un videi draudzīgu kruīzu ostu infrastruktūras un ēku attīstības procedūru veidošanu Batijas jūras reģionā, kā arī viedas satiksmes savienojumus ar sabiedrisko transportu un piegādes sistēmām. Projektā kopumā ir iesaistīti divdesmit partneri, tai skaitā ostu pārvaldes, kruīzu operatori, jūrniecības pētniecības institūti un valsts iestādes. Latviju projektā pārstāv Rīgas brīvostas pārvalde.