Par mums

Vairākkārtēji padziļināšanas darbi

Lai nodrošinātu nepārtrauktu ostas attīstību, pēdējā desmitgadē ir veikti vairākkārtēji Daugavas upes gultnes padziļināšanas darbi, kas ir bijuši nepieciešami, lai būtu iespējama lielo kuģu ar dziļu iegrimi ienākšana ostā. Padziļināšana veikta 2012., 2016. un 2018. gadā , “Rīgas Pasažieru termināls” sadarbojoties ar Rīgas brīvostas pārvaldi.

Plānots, ka Rīgas pasažieru ostā tuvākajos desmit gados ievērojami pieaugs apkalpoto kruīzu kuģu skaits. Uzņēmuma mērķis ir teju dubultot kruīzu kuģu un to pasažieru skaitu, veidojot Rīgu par nozīmīgu kruīzu un pasažieru prāmju ostu Baltijas jūras reģionā.

Ja 2018. gadā Rīgas ostā tika apkalpoti 75 000 kruīzu pasažieru, tad līdz 2030. gadam plānots šo skaitli palielināt līdz teju 160 000. Lai tas būtu iespējams, jāapsver papildu vismaz 600 m garas piestātnes un mūsdienīgas pasažieru apkalpošanas infrastruktūras turpmāka attīstība, kas ļautu izveidot Rīgas ostu par vietu, kur sākas un beidzas kruīzi.